Tag 10. klasse hjemmefra.

Har du brug for at tage 10. klasse for at komme videre til en anden uddannelse, kan Nordvestsjællands HF & VUC tilbyde dig online-undervisning.

 

Fag på AVU online

  • Dansk FED (10. klasse)
  • Engelsk FED (10. klasse)
  • Matematik FED (10. klasse)
  • Naturvidenskab G (9. klasse)
  • Samfundsfag G (9. klasse)

 

Læs mere om fagene

 

 

Hvad er AVU online?

AVU online er en kombination af undervisning ved fremmøde og arbejde med opgaver, som du laver hjemme.

Der er mødepligt til individuel vejledning i 20 % af holdets timer. Fremmøde planlægges i tidsrummet 8-12 alle hverdage. De sidste 80 % af undervisningen foregår ved aflevering af opgaver.

 

Hvad kan jeg bruge mine AVU-fag til?

AVU-fag er adgangsgivende til EUD-uddannelser og HF-enkeltfag. En bestået AVU-eksamen i alle AVU onlinefag er adgangsgivende til den 2-årige HF.

 

Hvem kan deltage:

Alle over 24 år kan deltage og modtage SU.
Er du under 25 år, kan du stadig deltage, hvis du opfylder bare en af nedenstående betingelser:

  • Du er selvforsørgende eller er i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer om ugen.
  • Du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.
  • Du er i gang med en ungdomsuddannelse (fx KKU, EUD, STU eller EGU), men har behov for supplerende fag.
  • Du har gennemført en ungdomsuddannelse (fx KKU,EUD, STU eller EGU), men ønsker faglig opkvalificering.
  • Du tager hf-enkeltfag, men har behov for faglig opkvalificering inden for et enkelt avu-fag med undtagelse af dansk.
kvinde ved computer

Vigtigt: For at kunne deltage i undervisningen skal du have din egen bærbare PC.

Deltagerbetaling:

Det koster 130 kr. pr. fag.

 

SU

Du kan søge om SU når du læser AVU online.