Uddannelsesstatistik

Af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne fremgår det, at oplysninger om undervisning, uddannelser, skoler og uddannelsesinstitutioner skal være offentligt tilgængelige på skolens hjemmeside, så borgerne enkelt og hurtigt kan vurdere kvaliteten af undervisningen på de enkelte skoler og institutioner.

Institutionerne er ikke selv umiddelbart i stand til at tilvejebringe alle oplysninger, idet de blandt andet vedrører elever/studerendes færden, efter at de har forladt institutionen. Undervisningsministeriet stiller derfor oplysninger til rådighed for offentligheden og uddannelsesinstitutionerne.

Se de vigtigste nøgletal herunder:

 

 

Karakterer for alle fag (2021) og socioøkonomisk ramme:

 

Tallene stammer fra Undervisningsministeriets databank:

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1693.aspx og

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1694.aspx

 

Danske HF & VUC og Gymnasieskolernes Lærerforening har i efteråret 2020 publiceret en analyse, som viser at 
Hf-uddannelserne på VUC løser en vigtig uddannelsespolitisk opgave.


Hf-uddannelserne på VUC bliver i høj grad benyttet af personer, der ellers har svært ved at få
en ungdomsuddannelse. Hf-kursister kommer oftere fra ufaglærte hjem og mange har tidligere
afbrudt en ungdomsuddannelse.

 

Efter HF er ni ud af ti i gang med en ordinær uddannelse eller i
beskæftigelse.

 

Det er en god investering at hjælpe unge i gang med en uddannelse og ind på
arbejdsmarkedet.