Procedure for arbejdet med kvalitetssystemet

På Nordvestsjællands HF og VUC har vi systematiseret vores arbejde med at sikre den gode kvalitet i undervisningen samt trivsel for medarbejdere og kursister. Læs mere om proceduren her.

 

Evalueringsstrategi

For at sikre kvaliteten af arbejdet med undervisning og trivsel for medarbejdere og kursister, har vi i vores procedure for arbejdet med kvalitetssystemet, fastlangt strategi for evaluering. Læs mere om evalueringsstrategien her.

 

Kursisttrivsel:

Det er vores vision at skabe rammerne for, at den enkelte kursist udvikler sig fagligt og personligt ud fra egne forudsætninger. For at skabe de bedste rammer for den personlige udvikling arbejder vi systematisk med halvårlig feedback og feedforward for alle kursister på alle hold. 

 

Hvert år gennemføres den lovpligtige ETU (Elev-trivsels-undersøgelse). Se den seneste ETU her.

 

Medarbejdertrivsel:


På Nordvestsjællands HF og VUC vil vi gerne fastholde et godt arbejdsmiljø, og understøtte medarbejdernes trivsel og udvikling. Derfor gennemfører vi løbende undersøgelser og samtaler med medarbejderne for at sikre kvaliteten på området.

Undersøgelserne af medarbejdernes trivsel og udvikling omfatter medarbejdertilfredshedsundersøgelser (MTU) og arbejdspladsvurderinger (APV) samt medarbejderudviklingssamtaler (MUS). På baggrund af undersøgelserne udvikler vi handleplaner for at kunne operationalisere det videre arbejde med kvalitetssikringen af arbejdsmiljøet og medarbejdertilfredsheden.

Der følges op på resultaterne af undersøgelserne i skolens afdelinger (HF, AVU, TAP og ledelse) samt i Samarbejdsudvalget.