AVU og HF

Før eksamen

 • Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt et hold.
 • Ønsker du at framelde dig eksamen, skal du gøre dette i studievejledningen.
 • Opslag om fag, prøvedato, tidspunkt og lokaler vil fremgå i Ludus Web. For enkelte hold vil det fremgå i Ludus, hvis du skal orientere dig yderligere på skolens opslagstavle. 
 • Du skal aflevere de til prøven fastlagte opgaver, projekter og emner til din faglærer inden for den givne tidsfrist (spørg faglærer om disse tidsfrister) for at kunne gå til eksamen
 • Rektor kan nægte dig at gå til eksamen, hvis du ikke er studieaktiv.
 • Det er vigtigt, at du orienterer dig i Ludus 48 timer før din eksamen. Der kan opstå særlige situationer, hvor eksamenstider eller lokaler ændres.  

 

På eksamensdagen

 • Til skriftlige og mundtlige prøver er mødetiden altid mindst 30 min. før prøvens start.
 • Der vil til nogle eksamener være adgang til internettet. Oplysninger herom gives ved eksamensperiodens begyndelse. Uberettiget brug af internettet til eksamen vil kunne medføre bortvisning fra eksamen.
 • Kommer man for sent, har man ikke adgang til prøven. Du skal kontakte den eksamensansvarlige, der vil afgøre, om du kan gennemføre eksamen. Ellers må du vente til næste gang, faget har eksamen.
 • Sygdom på eksamensdagen skal altid meddeles skolen. Er du Hf-kursist og syg på eksamensdagen, skal du få en lægeerklæring for at have mulighed for sygeeksamen.
 • Er du AVU-kursist og får du SU, skal du:
  - ringe til din læge samme dag, så lægen senere kan attestere, at du har været syg.
  - uploade dokumentation på sygdom inden 3 hverdage i LUDUS.
 • Prøven er begyndt, når eksamensopgaven er uddelt eller spørgsmålet er trukket.
Særligt for de enkelte uddannelser
Der gælder forskellige regler omkring eksamen for de forskellige uddannelser. Læs mere her om de forskellige regler.